ข้อมูลติดต่อ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เลขที่ 5 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง เทศบาลนครอุบลราชธานี 34000

หมายเลขโทรศัพท์ 045-255047 , 045240577 เบอร์ภายใน 204 และ 205

facebook : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

Back To Top