บุคลากร


นายอิทธิพล สุขเติม

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
itp@utc.ac.th
081-9995824

นายชนินทร์ พบลาภ

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
teccom29@gmail.com
089-8461229

นายสวัสดิ์ ธงไชย

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
sawat@utc.ac.th
081-3604742

นายวันชัย ศุภธีรารักษ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
vanchai02@gmail.com
081-7898658

นายชวินทร์ พลหาญ

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
chawin_ponhan@hotmail.com
086-7182683

นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
panyawatn@utc.ac.th
089-7875414

นางสาวคุณากร ปั้นปรีชา

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ajkunakorn@utc.ac.th
089-7875414
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

Back To Top