ผู้เขียน: อารีรัตน์ มีวงษ์

การแข่งขันติดตั้งสายสัญญาณในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสายสัญญาณที่ใช้ในโครงข่ายระบบคอมพิวเตอร์

16 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดย ท่าน ผอ.น […]

ประกาศการลงทะเบียนขอใช้ internet ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ปึการศึกษา 2562

ประกาศการลงทะเบียนขอใช้ internet ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ สำ […]

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เปิดให้บริการ ลงทะเบียนอุปกรณ์สำหรับบุคลากรครูเเละเจ้าหน้าที่

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เปิดให้บริการ ลงทะเบียนอุปกรณ์สำ […]

ประชาสัมพันธ์จุดบริการ สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย UTC Free-WiFi (รองรับทั้งคลื่น 2.4 GHz เเละ 5 GHz)

ประชาสัมพันธ์จุดบริการ สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย UTC Fre […]

Back To Top