Information Data Center

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

botton 1

RMS 2016

ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

botton 2

Facebook Fanpage.

ติดตาม ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ อีกหนึ่งช่องทางที่ เเฟนเพจ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี.

botton 3

Authentication System

ระบบพิสูจน์บุคคล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

sam 8

IDC Team.

บุคลากรในงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขบวนเทียนที่ยาวที่สุดในโลก
  ขบวนเทียนที่ยาวที่สุดในโลก

  ขบวนเทียนพรรษา ที่ยาวที่สุดในโลก ที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 • ฟ้อนรำเทิดพระเกียรติ ณ ทุ่งศรีเมือง
  ฟ้อนรำเทิดพระเกียรติ ณ ทุ่งศรีเมือง

  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมฟ้อนรำเทิดพระเกียรติ ณ ทุ่งศรีเมือง

 • ฟ้อนรำเทิดพระเกียรติ ณ ทุ่งศรีเมือง
  ฟ้อนรำเทิดพระเกียรติ ณ ทุ่งศรีเมือง

  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมฟ้องรำเทิดพระเกีรยติ ณ ทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

 • อบรม RMS 2016
  อบรม RMS 2016

  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจัดอบรม RMS ที่วิทยาลัยเทคนิคอุบราชธานี

 • อบรม RMS 2016
  อบรม RMS 2016

  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจัดอบรม RMS ที่วิทยาลัยเทคนิคอุบราชธานี

 • พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
 • พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
 • การเตรียมผู้สำเร็จการศึกษาสู่ตลาดงานและการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559
  การเตรียมผู้สำเร็จการศึกษาสู่ตลาดงานและการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559

  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 • การเตรียมผู้สำเร็จการศึกษาสู่ตลาดงานและการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559
  การเตรียมผู้สำเร็จการศึกษาสู่ตลาดงานและการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559

  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี