บุคลากร

นายอิทธิพล สุขเติม
ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ชวินทร์-พลหาญ.jpg

นายสวัสดิ์ ธงไชย
ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายชนินทร์ พบลาภ
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชวินทร์ พลหาญ
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอิทธิพล นราชัย
ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

💛นายมโนเชาวน์ สุขใจ💛
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ