บุคลากร

นายอิทธิพล สุขเติม
ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ชวินทร์-พลหาญ.jpg

นายสวัสดิ์ ธงไชย
ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายวันชัย ศุภธีรารักษ์
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายชนินทร์ พบลาภ
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชวินทร์ พลหาญ
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายอิทธิพล นราชัย
ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

นางสาวคุณากร ปั้นปรีชา
ค.อ.บ. คอมพิวเตอร์

นายสุภภณ สวาดิพันธ์
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายปฏิภาณ ธาราศักดิ์