ขอความอนุเคราะห์ ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ ทุกท่านตรวจสอบข้อมูล ชื่อ สกุล รูปภาพ ในเว็บไซต์แผนกวิชา หรือฝ่ายงาน

ขอความอนุเคราะห์ ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ ทุกท่านตรวจสอบข้อมูล ชื่อ สกุล รูปภาพ ในเว็บไซต์แผนกวิชา หรือฝ่ายงาน ว่ามีความถูกต้องหรือไม่ และสามารถแจ้งปรับปรุง แก้ไข ในกรณีไม่มี รูป หรือ อยากเปลี่ยนรูปเดิม สามารถส่งข้อมูลตามที่อยู่ลิงค์ที่อยู่ข้างล่าง ขอบคุณครับ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxIe7vXYcljP5uPxeJm9cdvFTmD4oiRv18ZVLtJ9hkI0S4NA/viewform