ติดตั้งสายนำสัญญาณทางเครือข่าย (LAN) และติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์ผ่านสาย (Switch)